Ana sayfa

VETTER Projemizin Sonuçları

VETTER projesi, Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencileri için stajların değerlendirilmesi ve izlenmesinde devrim yaratmayı amaçlayan çığır açıcı bir girişimi temsil etmektedir.

VETTER projesi kapsamında ortaya çıkan 4 adet sonucu aşağıda listelenmektedir.

Proje Sonucu 1 : E-öğrenme Platfromu (https://e-learning.cosvitec.com/ adresine kayıt olarak ulaşılabilir)

Proje Sonucu 2 : Android Tabanlı Uygulama (Çok yakında Play-Store’dan ulaşılabilecek)

Proje Sonucu 3 : Metodolojik Kılavuz (BURADAN erişilebilir)

Proje Sonucu 4 : Vetter Ağı (BU FORMU doldurarak dahil olabilirsiniz)

Projemiz hedef kitlesi Mesleki Eğitim ve Öğretim’in bütün paydaşlarıdır. Bu sebeple, hem sizi hem de projemizin yararlı olabileceğini düşündüğünüz kişileri VETTER ağımıza katılmaya davet ediyoruz.

Daha detaylı bilgiye internet siteimiz http://projectvetter.eu/ üzerinden de ulaşabilirsiniz.

Travmatik Beyin Hasarına Sahip Kişilerin Yeni Teknolojilere Bakım Süreci Programı Kayıt Formu

Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (BOSEV) ortaklığında 3 ülkeden 4 ortaklı, Avrupa’nın alanında seçkin kuruluşlarının yer aldığı, İspanya Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Erasmus+ Ana Eylem 2 Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar projesi TOOLS4BRAIN: PROVIDING TRAINING AND & POLICY RESOURCE FOR WELL PREPARED FORMAL AND INFORMAL CAREGIVERS OF BRAIN INJURED PATIENTS IN EUROPE (Travmatik rahatsızlığa maruz hastaların bakımından sorumlu resmi ve gayri resmi bakıcıları daha donanımlı eğitim ve politika kaynakları) isimli projemizin çıktılarının 10 Ekim 2019 tarihinde Özel Ortadoğu Hastanesi‘nde düzenlenecek proje Çoklayıcı Etknliğine alandan ilgili tüm profesyonellerin ve hasta bakıcı, hasta yakınlarının teşriflerini bekliyoruz.

Kayıt olmak için aşağıdaki formu doldurunuz
Form Bağlantısı: https://forms.gle/G9nY9ddjUpCmsQ7D9

YEREL ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (BOSEV) Tools4Brain (Providing training and policy resource for well prepared formal and informal caregivers of brain injured patients in Europe,  Avrupa’daki beyin hasarlı hastaların donanımlı resmi ve gayri resmi bakıcıları için eğitim ve politika kaynakları) projesi kapsamında proje mobil uygulaması ve hazırlana el kitapçığının test edilmesi amacıyla Ağustos 2019’ da yerel bir çalıştay ve kurum ziyaretleri düzenlemiştir. Çalıştayda, hasta yakınları ve hasta bakıcılarla alandan uzmanlarla proje mobil uygulaması ve el kitapçığını anketler yoluyla değerlendirme fırsatı bulduk.

Resmi, gayri resmi bakıcılar ve beyin hasarına maruz kalmış hastalarımızın faydasına olacağını düşündüğümüz için Erasmus + programı kapsamında, AB tarafından finanse edilen TOOLS4BRAIN isimli Avrupa Projesine Türkiye adına katılım sağladık ve son iki yıldır içerik oluşturmak için yoğun bir çaba sarf ettik.

Çalıştayda katılımcılarla birlikte proje kitapçığını ve proje mobil uygulamasını inceleme fırsatı bulduk. Katılımcıların uygulamayı test etmeleri, yorumlarını paylaşmalarını sağladık. Daha sonra, bu konuda kişisel görüşler ve uygulanan anketler vasıtasıyla geri bildirimleri analiz etmek üzere topladık, katılım sertifikalarını katılımcılarımıza takdim ettik.

Sonraki süreçte projenin 10 Ekim’de düzenlenecek Çoklayıcı Etkinliği’ne katılımcıları davet ettik.

Daha önce İspanyol koordinatörümüz NEURORHB tarafından kısıtlı içerikte üretilen ve Avrupa çapında TOOOLS4BRAIN projesi kapsamında yaygınlaştırılması hedeflenerek geliştirilen mobil uygulama ile akıllı telefon ve tabletlerde  beyin hasarlı hastalarımızın bakımıyla ilgilenen hasta bakıcı ya da ailelerin tavsiyeler alabileceği, aktivitelerini kullanabileceği bir uygulama ve el kitapçığı geliştirdik. Ayrıca, İspanya’dan diğer ortağımız olan ve Sonradan Edinilen Beyin Hasarına maruz kalmış bireyler ve yakınlarını temsil eden FEDACE, proje çıktılarıyla ilgili yararlanıcıları temsilen Portekiz’den NOVAMENTE ve Türkiye’den BOSEV olarak bu konsorsiyumda bir araya geldik.

Oluşturduğumuz içerikleri mobil uygulamada ve YouTube kanalımızda siz değerli yararlanıcıların beğenisine sunduk

Apple Store’da : http://goo.gl/GvsBoF

Google Play’de : https://goo.gl/LzuL2T

https://www.youtube.com/channel/UC6lEnB1AWpFBi7NIMpoVeOw

www.bosev.org

Parents Engage Projemizin Sonuçları

Parents Engage projesi öğretmenlerin göçmen ve mülteci ailelerle verimli ilişkiler kurma becerilerini güçlendirmek, göçmen ve mülteci ebeveynlerin çocuklarının okullarına dahil olmalarını desteklemek, eğitimi iyileştirmek ve ilk ve orta öğretimde erken okul terkini ve dezavantajlı , göçmen veya mülteci öğrencileri desteklemek için 2 yıldır çok titiz bir şekilde çalışmalar yapmaktadır.

Bu çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkan 5 proje sonucu aşağıda listelenmektedir.

Proje Sonucu 1 :Göçmen ve Mülteci̇ Ebeveynleri̇n Okula Katılımını Sağlamak İçi̇n En İyi̇ Uygulamalar (İngilizce)

Proje Sonucu 2 : Öğretmen Eğitimi Kitapçığı

Proje Sonucu 3 : Parents Engage Uygulaması (Android)

Proje Sonucu 4 : Öğretmenlerı̇n ve Göçmen Ve Mültecı̇ Ebeveynlerı̇n Deneyı̇mlerı̇nı̇n Dı̇jı̇tal Hı̇kayeleştı̇rı̇lmesı̇

Proje Sonucu 5 : Okullarda Göçmen ve Mültecı̇ Ebeveynlerı̇n Katılımına Yönelı̇k Polı̇tı̇ka Önerı̇lerı̇ (İngilizce)

ReBreading Projemizin Sonuçları

ReBreading  projesinde, en önemli besin maddelerimizden biri olan ekmeği çevresel sürdürülebilirlik , yöresel lezzet ve israf başlıklarında inceledik.

ReBreading projemizin 2 yıllık titiz çalışması sonucu ortaya çıkan sonuçları sizlerle de paylaşmak isteriz.

Birinci proje çıktmız “Eğitim müfredatı” kapsamında oluşturulan E-kitaba BURADAN erişebilirsiniz.

İkinci proje çıktımız olan “Eğitim platformu”na https://rebreading.erasmus.site/login adresinden ulaşabilirsiniz.

Son proje çıktımız ReBreading Guidebook’a(Rehber Kitapçığı) BURADAN ulaşabilirsiniz.

İlaveten projemizin son durumu hakkında bilgi sağlayan 3. haber bültenimiz de BURADADIR.

Parents Engage Final Konferansı

PARENTS ENGAGE’in Uluslararası Çalıştayı

Avrupa’daki okullar ile göçmen ve mülteci ebeveynler arasında köprüler kurmak başlıklı uluslararası bir çalıştay, projenin çıktıları ve genel ilerleyişi hakkında daha fazla farkındalık yaratmanın yanı sıra ulusal ve AB düzeyindeki politika yapıcıların ilgisini çekmek amacıyla Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecektir. Bu son etkinliğin işlevi, projenin tüm entelektüel çıktılarını daha geniş bir kitleye yaymak ve özellikle okullara, öğretmenlere, STK’lara, yaygın eğitimcilere, ilgili ebeveynlere ve potansiyel paydaşlara PARENTS ENGAGE girişiminin varlığı ve sonuçları hakkında bilgi vermektir. Özel bir oturumda, öğretmenlere yönelik çevrimiçi PARENTS ENGAGE materyallerinin küçük ölçekli pilot aşamasının sonuçları, çıkarılan dersler ve ileriye yönelik politika önerileri ele alınacaktır. Ayrıca, hedef gruplar olan öğretmen ve ebeveynlerin ihtiyaçları ve öğrenme fırsatları ile birlikte projenin tamamlanmasının ardından PARENTS ENGAGE’in sürdürülebilir kılınmasına yönelik planlar da tartışılacaktır. Son olarak etkinlik, inovasyon, eğitim ve ebeveynlerin okul yaşamına katılımı üzerine derinlemesine bir tartışmayı teşvik etmeye çalışacaktır.

Bu bağlantıda kayıt olmak ve bize katılmak için kayıt formunu bulacaksınız: https://forms.gle/uc6RJp2mhSBAekdq5

Gündem

13:00-13:30: Kayıt ve karşılama
13:30-14:00:Parents Engage projesine giriş
14:00-15:00: Profesör Miquel Essomba’nın okulda göçmen ailelerle çalışma konulu açılış konuşması ve soru-cevap
15:00-15:30: Kahve molası
15:30-17:00: Okulda göçmen ailelerle çalışma üzerine interaktif oturum

SafeSense+ Eğitim Platformumuz Hazır

“Yeşil Çalışma Ortamlarında İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitim kursumuzun başladığını duyurmaktan gurur duyarız.

SAFESENS+ projesi Etkileşimli Çevrimiçi Öğrenme Ortamı, Müfredat ve Araç Seti hazır! Herkes ürünlerimizi test etmeye ve onları daha da iyi hale getirmemize yardımcı olmaya davetlidir.

Eğitim, farklı oyunlar, sınavlar, videolar ve diğer kaynaklar aracılığıyla belirli beceriler ve bilgiler kazanmanıza yardımcı olacak 8 modül ve çok sayıda araçtan oluşmaktadır:

 • Yeşil ve dijital işlerle ilgili mesleki risk değerlendirmesi. Yeşil ve dijital dönüşüm için mesleki kültürün artırılması
 • Çalışanların farkındalığını artırmak ve yaralanmaları, kazaları veya ramak kala olayları bildirmek için kolay erişim sağlamak amacıyla dijital teknolojilerin kullanıldığı Güvenlik Olayı Raporlama
 • İSG ve Çevre Sağlığı ve Güvenliği (ÇSG) Yönetim Yazılımlarında Dijitalleşme
 • İşyerlerinde ergonomi uygulamalarının dijital platformlar üzerinden kural ve düzenlemeleri
 • İş güvenliği ve sağlığı bağlamında yeşil çalışma ortamları ve bu alandaki diğer önemli konular.

Eğitim İngilizce ve (belirli bölümlerde) Bulgarca, Yunanca, İtalyanca, İspanyolca ve Türkçe dillerinde mevcuttur.

Eğitime https://e-learning.safesenseplus.eu/ adresinden ücretsiz olarak erişilebilirsiniz. Sertifika talebiniz olursa kayıt olmanız gerekmektedir.(Kayıt rehberine BURADAN ulaşabilirsiniz.) Aldığınız her modül için katılım Sertifikası ve tüm modülleri tamamlayıp final sınavını geçmeniz durumunda Başarı Sertifikası hakkınız vardır. (yalnızca İngilizce olarak mevcuttur).

SAFESENS+ dünyasında keyifli bir yolculuk geçirmenizi dileriz.

In-Create Yaratıcılık Atölyeleri

Üçüncü ülke vatandaşlarını destekleyen veya bu konuda çalışan bir eğitmen, uzman veya gönüllü müsünüz? Yerel toplumdaki sosyal uyumlarını incelemek için alternatif ve yaratıcı yollar (fotoğrafçılık, tiyatro, sinema) keşfetmekle ilgileniyor musunuz?

Türkiye’de göçmen olarak yaşıyor ve yaratıcılığınızı geliştirmek ve sanat yoluyla yerel topluma katılmanın yeni yollarını keşfetmek için eğitim atölyelerine katılmak ister misiniz?

BOSEV sizleri “IN-CREATE: Yaratıcı İfadeyi Geliştirerek Üçüncü Ülke Vatandaşları için Alternatif Entegrasyon Yolları Yaratmak” başlıklı Avrupa Projesi çerçevesinde düzenlenecek yaratıcılık laboratuvarlarına katılmaya davet ediyor.

Yaratıcılık atölyelerine katılarak ağ kurma, yeni araçlar edinme ve sosyal kapsayıcılık için sanat yoluyla yaratıcı ifade becerilerinizi geliştirme fırsatına sahip olabilirsiniz. Faaliyetler, katılımcıların uygunluğuna ve tercihine bağlı olarak çevrimiçi, yüz yüze veya karma olarak gerçekleştirilecektir.

Kayıt olmak için lütfen 9 Haziran’a kadar “Afrika Sofrası” yöneticileri ile iletişime geçiniz veya info@bosev.com adresine e-posta gönderiniz.

Yaratıcılık atölyelerine katılmanın herhangi bir bedeli veya zorunluluğu yoktur ve faaliyetlerin tamamlanmasının ardından katılım sertifikaları verilecektir. İstediğiniz zaman etkinliğe ara verebilir ya da ayrılabilirsiniz.

Proje, Avrupa Birliği Erasmus+ programı tarafından finanse edilmekte ve 6 Avrupa ülkesinde (Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Belçika, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Birleşik Krallık) 7 ortak tarafından uygulanmaktadır.

Forest Fire Protection 2. Haber Bülteni ve Eğitim Çerçevesi

2. Haber Bülteni Yayında İndirmek için(For the second issue of the newsletter , please) tıklayınız/click here

Özet eğitim çerçevesine ulaşmak için(For the executive summary of the training framework) tıklayınız/click here

Eğitim çerçevesinin İngilizcesi için(For the English version of the framework) tıklayınız/click here

Orman Yangınlarından Korunma Projesinin (2021-1-DE02-KA220-ADU-000028430) ana etkileri, çevrenin korunması ve kırsal toplulukların orman yangınlarına karşı hazırlıklı ve dirençli olmalarının teşvik edilmesi yoluyla sosyal dahlinin sağlanmasıdır. Bu amaçla, “Yangın önleme ve orman yangınlarına karşı kendini koruma” konulu bir eğitim modülü geliştirilecek ve yetişkin kırsal topluluklara hem yüz yüze hem de sanal olarak (çevrimiçi bir platform aracılığıyla) eğitim paylaşılacaktır.

Sonuç 1 (R1) – Orman Yangından Korunma Eğitim Çerçevesi dokuz ay boyunca geliştirilmiş ve dış uzmanlar grubunun oluşturulması; kırsal nüfusun orman yangınlarını önleme ve orman yangınlarıyla karşılaştıklarında kendilerini koruma konusunda eğitilmesine ilişkin iyi uygulamalar hakkında kıyaslama; kırsal alanlardaki insanlarla görüşmeler; sivil koruma ve orman yangınları konusunda profesyonellerle görüşmeler; ön modül yapısının tanımlanması; modül yapısını tartışmak için dış uzmanlar grubuyla yuvarlak masa toplantısı; ve ForestFirePro-tection eğitim çerçevesi raporu gibi faaliyetler yürütülmüştür. Katılımcı ortaklar tarafından kullanılan metodoloji, sivil koruma, bölgesel yetkililer ve eğitim konularında potansiyel bir uzman grubu ilerleyen aşamalarında geri bildirimde bulunmak üzere öncelikle davet edildi; ikinci olarak, dünya çapında uygulanan ve farklı Erasmus+ projelerinde yer alan iyi uygulamalara ilişkin bir kıyaslama araştırması yapıldı; üçüncü olarak, kırsal kesimden kişilerle ve sivil koruma ve orman yangını konusunda uz-manlarla 196 görüşme yapıldı; dördüncü olarak, ön modül yapısının oluşturulmasını sağlayan önceki faaliyetlerden sonuçlar çıkarıldı; son olarak, uzman grubu modül yapısı hakkında geri bildirimde bulundu ve modül yapısının son halini oluşturmak için bu geri bildirimlere göre gerekli değişiklikler yapıldı. Sonuç olarak, Sonuç 1 (R1) – Orman Yangından Korunma Eğitim Çerçevesi kapsamında geliştirilen faaliyetler ve toplanan veriler, ortaklığın “Yangın önleme ve orman yangın-larına karşı kendini koruma” eğitim modülünün yapısını oluşturmasını sağlamıştır.


The main impacts of the Forest Fire Protection Project (2021-1-DE02-KA220-ADU-000028430) are the preservation of the environment and the social inclusion of the rural communities through the promotion of their readiness and resilience against forest fires. For this purpose, a training module on “Fire prevention and self-protection against forest fire” will be developed and training will be offered to adult rural communities, both face-to-face and virtually (through an online platform).

The Result 1 (R1) – FFP Training Framework was developed throughout nine months, and comprised of the following activities: creation of an external group of experts; benchmarking on the good practices on training the rural populations on forest fire pre-vention and on self-protection when facing forest fires; interviews to people in rural ar-eas; interviews to professionals on civil protection and on forest fire; definition of the preliminary module structure; round table with external group of experts to discuss the module structure; and Report: ForestFireProtection training framework.

The methodology used by the participating partners was: firstly, a potential group of experts on civil protection, regional authorities and education were invited to give feed-back in a later phase of the project; secondly, a benchmarking research on good prac-tices implemented worldwide and covered in different Erasmus+ projects was done; thirdly, 196 interviews were conducted to people from rural areas and professionals on civil protection and forest fire; fourthly, conclusions were drawn from the previous ac-tivities that allowed to build a preliminary module structure; finally, the group of experts provided feedback on the module structure, and changes were made accordingly in or-der to create a final version of the module structure. In conclusion, the activities developed and data collected during Result 1 (R1) – FFP Training Framework enabled the partnership to build the structure of the training mod-ule “Fire prevention and self-protection against forest fire.

Parents Engage Projesi Bülten

Okullar ile göçmen ve mülteci ebeveynler arasında köprüler kurmak

Çocukların eğitiminde ebeveyn katılımına dair stratejiler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Parents Engage Platformunu takip edin!

Parents Engage (Ebeveyn Katılımı) platformunun lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!

ParentsEngage (Ebeveyn Katılımı – Avrupa’da okullar ile göçmen ve mülteci ebeveynler arasında köprüler kurmak) Erasmus+ Programı tarafından finanse edilen 2 yıllık bir projedir ve öğretmenlerin göçmen geçmişi olan öğrencilerin aileleriyle üretken işbirliği geliştirme konusundaki becerilerini güçlendirmeyi ve sürece katılımlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Göçmen kökenli öğrencilerin eğitim olanaklarını iyileştirme ve okul terkleriyle mücadele etmek başlıca amacıdır.

2015’ten bu yana artan göçmen ve mülteci nüfus akışı, göçmen çocukları ve ebeveynlerini entegrasyon yolunda desteklemek ve göçmen öğrencilerin eğitim başarılarında geri kalmalarını önlemek için kültürlerarası beceri eğitiminde öğretmenlerin yetiştirilmesinin önemini bir kez daha anımsattı.

Şu anda okul öğretmenleri çok kültürlü ortamlarda çalışmakta zorlanıyor ve göçmen ve mülteci öğrenciler göçmen olmayan öğrencilere kıyasla daha düşük akademik performans gösterme eğiliminde olması yeni çalışmaları gündeme taşıyor.

Bu nedenle, projenin amacı, öğretmenlerin erken okul terkiyle mücadele eden göçmen ve mülteci ailelerle üretken işbirliği ilişkileri geliştirme becerilerini güçlendirmektir.

Bu amaca ulaşmak için göçmen ve mülteci öğrenciler ve aileleriyle çalışma becerilerini geliştirmesi gereken öğretmenler için kullanışlı ve kapsamlı bir interaktif çevrimiçi eğitim materyal seti geliştireceğiz. Ayrıca, çocuklarının eğitimini desteklemek amacıyla yerel okul sistemine dâhil olmaları için ebeveynlere yönelik bir Bilgi Paketi oluşturulacağız.

Şu anda proje ortakları, ortak ülkelerde ve Avrupa düzeyinde ebeveyn katılımı konusunda yenilikçi STK ve okul uygulamalarının bir araya toplanması için çalışmaktadır. Bu yenilikçi uygulamalar, sonbaharın başlarında platformdan ücretsiz olarak kullanıma sunulacaktır.

Parents Engage platformu, çevrimiçi bir bilgi merkezi, eğitimcilerin ve öğretmenlerin karşılıklı olarak öğrenecekleri ve ebeveynlerin öğrencilerin yaşamlarına katılımını kolaylaştıran farklı eğitim stratejilerini benimseyecekleri bir Açık Eğitim Kaynağı olarak kullanımda olacaktır.

Proje çalışmalarından haberdar olmak ve kapsayıcı eğitim alanında yenilikçi eğitim stratejileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Parents Engage (Ebeveyn Katılımı) Platformunu takip edin!

Proje Ortakları

ParentsEngage, Erasmus+ Programı Erasmus+ AE2 –Erasmus+, Okul eğitiminde işbirliği ortaklıkları projeleri kapsamında finanse edilmektedir. Proje altı ülkede uygulanmaktadır ve yedi kuruluşu ortak olarak yer almaktadır:

 • STICHTING INTERNATIONAL PARENTS ALLIANCE IPA (Hollanda, kordinatör)
 • STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE (Yunanistan)
 • CESIE (İtalya)
 • BUYUK ORTADOGU SAGLIK VE EGITIM VAKFI (Türkiye)
 • CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (Kıbrıs)
 • GOETHE-INSTITUT ATHEN (Yunanistan)

RDaVR Projesi

RDaVR projesinin amacı, suçlular, eski suçlular veya şiddetli radikalleşme/grup suçu riski altındaki bireylerle çalışan ceza adaleti uzmanları (cezaevi ve denetimli serbestlik personeli, polis, savcılar, topluluk pratisyenleri) için yenilikçi bir onarıcı adalet Eğitim Programı geliştirmektir. .RDAVR – Şiddetli Radikalleşmeye Karşı Onarıcı Diyalog”, Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edildi ve İngiltere merkezli STK Herkes İçin Onarıcı Adalet Enstitüsü tarafından yönetilmektedir.Şimdiye kadarki süreç hakkında daha fazla bilgi edinmek ve proje faaliyetlerimizde yer almak için 🔗http://restorativedialogue.org/ bağlantısını takip edin.#ErasmusPlus#RdavrErasmus+Erasmus+ UK

WOMIN projesi Oyunlaştırma ve Dijital Araç Setinin Kullanımı

Eğitimimizin 4. Günü, Hollanda’dan ortaklarımız – Stichting & Kenniscentrum Pro Work – Foundation Knowledge Centre Pro Work tarafından koordine edilen WOMIN projesi kapsamında oluşturulan Oyunlaştırma ve Dijital Araç Setinin Kullanımı hakkındaydı. Eğitmenlere böylesine ilgi çekici bir çevrimiçi oturum sağladığınız için tebrikler! 👏👩‍💻✅#WOMINPROJECT#erasmusplusproject#kadıngirişimciler#kadınlarıgüçlendirme#kadın#çevrimiçieğitimErasmus+ UKWSX Enterprise