Parents Engage Projesi Bülten

Parents Engage Projesi Bülten

Okullar ile göçmen ve mülteci ebeveynler arasında köprüler kurmak

Çocukların eğitiminde ebeveyn katılımına dair stratejiler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Parents Engage Platformunu takip edin!

Parents Engage (Ebeveyn Katılımı) platformunun lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!

ParentsEngage (Ebeveyn Katılımı – Avrupa’da okullar ile göçmen ve mülteci ebeveynler arasında köprüler kurmak) Erasmus+ Programı tarafından finanse edilen 2 yıllık bir projedir ve öğretmenlerin göçmen geçmişi olan öğrencilerin aileleriyle üretken işbirliği geliştirme konusundaki becerilerini güçlendirmeyi ve sürece katılımlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Göçmen kökenli öğrencilerin eğitim olanaklarını iyileştirme ve okul terkleriyle mücadele etmek başlıca amacıdır.

2015’ten bu yana artan göçmen ve mülteci nüfus akışı, göçmen çocukları ve ebeveynlerini entegrasyon yolunda desteklemek ve göçmen öğrencilerin eğitim başarılarında geri kalmalarını önlemek için kültürlerarası beceri eğitiminde öğretmenlerin yetiştirilmesinin önemini bir kez daha anımsattı.

Şu anda okul öğretmenleri çok kültürlü ortamlarda çalışmakta zorlanıyor ve göçmen ve mülteci öğrenciler göçmen olmayan öğrencilere kıyasla daha düşük akademik performans gösterme eğiliminde olması yeni çalışmaları gündeme taşıyor.

Bu nedenle, projenin amacı, öğretmenlerin erken okul terkiyle mücadele eden göçmen ve mülteci ailelerle üretken işbirliği ilişkileri geliştirme becerilerini güçlendirmektir.

Bu amaca ulaşmak için göçmen ve mülteci öğrenciler ve aileleriyle çalışma becerilerini geliştirmesi gereken öğretmenler için kullanışlı ve kapsamlı bir interaktif çevrimiçi eğitim materyal seti geliştireceğiz. Ayrıca, çocuklarının eğitimini desteklemek amacıyla yerel okul sistemine dâhil olmaları için ebeveynlere yönelik bir Bilgi Paketi oluşturulacağız.

Şu anda proje ortakları, ortak ülkelerde ve Avrupa düzeyinde ebeveyn katılımı konusunda yenilikçi STK ve okul uygulamalarının bir araya toplanması için çalışmaktadır. Bu yenilikçi uygulamalar, sonbaharın başlarında platformdan ücretsiz olarak kullanıma sunulacaktır.

Parents Engage platformu, çevrimiçi bir bilgi merkezi, eğitimcilerin ve öğretmenlerin karşılıklı olarak öğrenecekleri ve ebeveynlerin öğrencilerin yaşamlarına katılımını kolaylaştıran farklı eğitim stratejilerini benimseyecekleri bir Açık Eğitim Kaynağı olarak kullanımda olacaktır.

Proje çalışmalarından haberdar olmak ve kapsayıcı eğitim alanında yenilikçi eğitim stratejileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Parents Engage (Ebeveyn Katılımı) Platformunu takip edin!

Proje Ortakları

ParentsEngage, Erasmus+ Programı Erasmus+ AE2 –Erasmus+, Okul eğitiminde işbirliği ortaklıkları projeleri kapsamında finanse edilmektedir. Proje altı ülkede uygulanmaktadır ve yedi kuruluşu ortak olarak yer almaktadır:

  • STICHTING INTERNATIONAL PARENTS ALLIANCE IPA (Hollanda, kordinatör)
  • STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE (Yunanistan)
  • CESIE (İtalya)
  • BUYUK ORTADOGU SAGLIK VE EGITIM VAKFI (Türkiye)
  • CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (Kıbrıs)
  • GOETHE-INSTITUT ATHEN (Yunanistan)

Bir cevap yazın