Forest Fire Protection 2. Haber Bülteni ve Eğitim Çerçevesi

Forest Fire Protection 2. Haber Bülteni ve Eğitim Çerçevesi

2. Haber Bülteni Yayında İndirmek için(For the second issue of the newsletter , please) tıklayınız/click here

Özet eğitim çerçevesine ulaşmak için(For the executive summary of the training framework) tıklayınız/click here

Eğitim çerçevesinin İngilizcesi için(For the English version of the framework) tıklayınız/click here

Orman Yangınlarından Korunma Projesinin (2021-1-DE02-KA220-ADU-000028430) ana etkileri, çevrenin korunması ve kırsal toplulukların orman yangınlarına karşı hazırlıklı ve dirençli olmalarının teşvik edilmesi yoluyla sosyal dahlinin sağlanmasıdır. Bu amaçla, “Yangın önleme ve orman yangınlarına karşı kendini koruma” konulu bir eğitim modülü geliştirilecek ve yetişkin kırsal topluluklara hem yüz yüze hem de sanal olarak (çevrimiçi bir platform aracılığıyla) eğitim paylaşılacaktır.

Sonuç 1 (R1) – Orman Yangından Korunma Eğitim Çerçevesi dokuz ay boyunca geliştirilmiş ve dış uzmanlar grubunun oluşturulması; kırsal nüfusun orman yangınlarını önleme ve orman yangınlarıyla karşılaştıklarında kendilerini koruma konusunda eğitilmesine ilişkin iyi uygulamalar hakkında kıyaslama; kırsal alanlardaki insanlarla görüşmeler; sivil koruma ve orman yangınları konusunda profesyonellerle görüşmeler; ön modül yapısının tanımlanması; modül yapısını tartışmak için dış uzmanlar grubuyla yuvarlak masa toplantısı; ve ForestFirePro-tection eğitim çerçevesi raporu gibi faaliyetler yürütülmüştür. Katılımcı ortaklar tarafından kullanılan metodoloji, sivil koruma, bölgesel yetkililer ve eğitim konularında potansiyel bir uzman grubu ilerleyen aşamalarında geri bildirimde bulunmak üzere öncelikle davet edildi; ikinci olarak, dünya çapında uygulanan ve farklı Erasmus+ projelerinde yer alan iyi uygulamalara ilişkin bir kıyaslama araştırması yapıldı; üçüncü olarak, kırsal kesimden kişilerle ve sivil koruma ve orman yangını konusunda uz-manlarla 196 görüşme yapıldı; dördüncü olarak, ön modül yapısının oluşturulmasını sağlayan önceki faaliyetlerden sonuçlar çıkarıldı; son olarak, uzman grubu modül yapısı hakkında geri bildirimde bulundu ve modül yapısının son halini oluşturmak için bu geri bildirimlere göre gerekli değişiklikler yapıldı. Sonuç olarak, Sonuç 1 (R1) – Orman Yangından Korunma Eğitim Çerçevesi kapsamında geliştirilen faaliyetler ve toplanan veriler, ortaklığın “Yangın önleme ve orman yangın-larına karşı kendini koruma” eğitim modülünün yapısını oluşturmasını sağlamıştır.


The main impacts of the Forest Fire Protection Project (2021-1-DE02-KA220-ADU-000028430) are the preservation of the environment and the social inclusion of the rural communities through the promotion of their readiness and resilience against forest fires. For this purpose, a training module on “Fire prevention and self-protection against forest fire” will be developed and training will be offered to adult rural communities, both face-to-face and virtually (through an online platform).

The Result 1 (R1) – FFP Training Framework was developed throughout nine months, and comprised of the following activities: creation of an external group of experts; benchmarking on the good practices on training the rural populations on forest fire pre-vention and on self-protection when facing forest fires; interviews to people in rural ar-eas; interviews to professionals on civil protection and on forest fire; definition of the preliminary module structure; round table with external group of experts to discuss the module structure; and Report: ForestFireProtection training framework.

The methodology used by the participating partners was: firstly, a potential group of experts on civil protection, regional authorities and education were invited to give feed-back in a later phase of the project; secondly, a benchmarking research on good prac-tices implemented worldwide and covered in different Erasmus+ projects was done; thirdly, 196 interviews were conducted to people from rural areas and professionals on civil protection and forest fire; fourthly, conclusions were drawn from the previous ac-tivities that allowed to build a preliminary module structure; finally, the group of experts provided feedback on the module structure, and changes were made accordingly in or-der to create a final version of the module structure. In conclusion, the activities developed and data collected during Result 1 (R1) – FFP Training Framework enabled the partnership to build the structure of the training mod-ule “Fire prevention and self-protection against forest fire.

Bir cevap yazın