2010 Yılı Faaliyetleri

2010 yılında, 46 öğrenciye karşılıksız burs ve yine 7 aileye her ay nakit yardımı yapılmış, 15 aileye bir yıl boyunca gıda yardım paketi dağıtılmış; ayrıca 85 aileye de bir defaya mahsus olmak üzere, Ramazan ayında gıda yardım paketi yaptırılarak; her ailenin evine bizzat gidilip, kendilerine teslim edilmiştir.

31.12.2010 tarihi itibariyle, öğrenciler ile muhtaç ailelere yapılan karşılıksız burs ve nakit yardım miktarı: 36.934.- TL. dır.  Bu gider kalemi 2009 yılında, 4.755.- TL. iken,  bu kalemin bir yıl içerisinde 7,77 kat artmasının nedeni; Mütevelli heyet üyelerimizin Vakfımıza göstermiş oldukları sıcak alâka ve vakfımıza tevdi edilen emanetlerin Vakıf idaresi tarafından ne derece hassas bir şekilde kullanıldığının açık bir göstergesidir.  Bunun dışında gerek Tıp Merkezimizde gerekse Hastanemizde onlarca muhtaç hastalarımız, sağlık hizmetlerinden faydalanmıştır.  İnşallah vakfımız faaliyette bulunduğu sürece bu hizmetlerimiz devam edecektir.