Vakfımızın Diğer Hizmet Ve Etkinlikleri

DİĞER HİZMET VE ETKİNLİKLERİMİZ

a)Vakfımızın başka bir etkinliği, Ramazan ayı içerisindeki iftar programlarıdır.  Vakfımızın kuruluş yılı olan 2009 yılındaki ilk iftar programına; elli kişilik mütevelli heyet üyelerimiz ile birlikte yüz kişilik davetimize, yaklaşık seksen kişi katılmış ve sıcak bir ortamda iftar programı icra edilmiştir. Geleneksen hale getirdiğimiz iftar programlarımıza, 2010 yılında ikiyüz kişi davet edilmiş, bu iftarımıza yüzseksenbeş kişi katılmış ve değerli bilim adamı Prof. Dr. Said Hatipoğlu hocamızın “ Hz. Muhammed(S.A.V.)” konulu kısa süreli özlü bir sunum ile çok değerli bilgiler edinilmiş, hocamız başta olmak üzere vakfımızın mütevelli heyet üyesi değerli iş adamı ve hayır sahibi bir kardeşimize plâketler takdim edilmiştir.  2011 yılı ramazan iftar programımıza 250 kişi davet edilmiş, bu davetimize de ikiyüz kişi katılarak huzurlu ortamlar oluşturulmuş, inşa ettiğimiz vakıf hizmet binasının inşaat aşaması, slâyt eşliğinde gösterilerek;  binanın yapılışında katkıları bulunan mütevelli heyet üyelerimiz ile diğer hayır sahiplerine dualar ile teşekkür edilmiştir.  2013 yılı Ramazan İftar programımız, Vakfımızın merkezinde icra edilmiş; bu iftarımıza da vakfımızın mütevelli heyeti üyelerinin yanı sıra Vakıf binamızın inşaatı sırasında maddi ve manevi imkânlarını esirgemeyen hayır sahibi kardeşlerimiz ile Vakfımızı yakından tanıyan kardeşlerimiz davet edilmiştir.

b)Vakfımızın önemli bir etkinliği de,  süreklilik arz eden kültür çalışmasıdır.  Bu çalışmalara, vakfımızın mütevelli heyet üyelerinden, vakfımız üyelerinden ve vakfımıza gönül veren insanlardan oluşan ve sayıları 25 ilâ 30 kişi arasında değişen kardeşlerimiz katılmaktadır.  Kültür çalışmaları; değerli ilim adamlarının(Üniversitelerin her kademesindeki öğretim üyelerinin; Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve bağlı İlçelerdeki ilim adamlarının) riyasetinde her hafta Pazartesi günleri saat 19,00 ilâ 20,30 arasında yapılmaktadır.  Bu çalışmaya daha Vakıf kurulmadan 2008 yılında başlanılmış ve şu anda her hafta düzenli olarak yapıldığını memnuniyetle belirtmek isteriz.

Kültürel çalışmalar meyanında; Urfa Müftüsü Ramazan Tahiroğlu hocamız tarafından 27.12.2012 tarihinde güncelliğini koruyan “ Kıyamet öncesi alametler ve kıyametin kopması “ ile ilgili, Doç.Dr. Fatih Erkoçoğlu tarafından “ Dört Halife ve Emevi Dönemi İslam anlayışı” ile ilgili,  gazeteci-yazar Süleyman Aslantaş tarafından  26.02.2013 tarihinde “Ortadoğu ve Suriye” ile ilgili, Enerji Piyasası Üst Kurul Başkanı Hasan Köktaş tarafından  “ Türkiye’nin  Enerji Politikası ve hedefleri “ ile ilgili, Uzm. Dr. Mehmet Sılay tarafından “ Endülüs Medeniyeti “ ile ilgili, Prof.Dr. Hayri Kırbaşoğlu tarafından 02.09.2013 tarihinde “ Ortadoğu ve Katar “ ile ilgili, Prof.Dr. Mehmet Kaya tarafından 23.06.2014 tarihinde “Sigara-Alkol-Madde Bağımlılığı” konusunda sunumlar yapılmıştır. Bundan böyle,  konusunda uzman kişiler tarafından, günün önemini belirleyen konularda sunum yapılmaya devam olunacaktır.