Vakıf Mütevelli Heyet Üyelerinin İsimleri Ve Meslekleri

1)Opr.Dr. Sadi KAYA(Göğüs Cerrahı)

2)Opr.Dr. Süleyman GÖKDUMAN (Genel Cerrah)

3)Prof Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Çene Cerrahı)

4)Mehmet TELLİOĞLU (İşadamı)

5)Prof.Dr. Mitat KOZ (Fizyoterapist)

6)Prof.Dr.Derviş YILMAZ (Çene Cerrahı)

7)Ekrem TAMER (Sanayici)

8)Ekrem AKSOY (İşadamı)

9) Prof.Dr. Mustafa PAÇ (Kalp Damar Cerrahı)

10)Uzm.Dr. Nazım ERGÜN (Dahiliye Uzmanı)

11)Abdullah Çelik (Bakanlık Müşaviri)

12)Abdullah Çiftçi (Av.)

13)Prof.Dr. Metin ORHAN (Ortodontist)

14) Hüseyin AKGÜL (E.Müftü)

15)Dr. Mustafa KÖSE (Aile Hekimi)

16)Uzm.Dr. Ayşe YÜRÜMEZ (Çocuk Hast. Uz.)

17)Fatma KOÇAK (Baş Hemşire)

18)Prof.Dr. Mustafa ALTINBAŞ (Medikal Onkolog)

19)Prof.Dr.Mehmet KAYA (Genel Cerrah)

20)Doç.Dr.Mehmet İLERİ (Kardiyolog)

21)Prof.Dr.Nezihe YILMAZ (Enfeksiyon Hast. Uz.)

22)Ali Pekcan DEMİRÖZ(Enfeksiyon hast. Uz.)

23)Ahmet DUYAR(İşadamı,E.Yeni Mah. Belediye Başk.)

24)Kâzım BEKMAN(İşadamı)

25)Prof.Dr.Remzi SAĞLAM (Üroloğ)

26)Prof.Dr.Öner ODABAŞ(Üroloğ)

27)Op.Dr.Ömer Faruk RECEP(Göz Hast. Uz.)

28)A.Rıza KOÇAK(Röntgen teknisyeni)

29)Fikret AYDIN(Bakanlık Müşaviri )

30) Hatun ÖZKÜMÜŞ(Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı)

31)Dr. Tuncay ACEHAN(Tıp doktoru)

32)Uzm.Dr. Mustafa ALÇIKAYA(Dahiliye Uz.)

33)Uzm.Dr. Metin ÖZSOY(Enfeksiyon hast. Uz.)

34)Tekin BAL( Emekli Biyolog)

35)Doç.Dr.Kahraman GÜNGÖR(Diş hekimi radyolog)

36)Dt.Alaeddin KEYKUBAT(Ortodontist)

37(Abdullah Arif KAYA(Av.),

38)Dr. Tahsin ÇANLI(Gıda müh.)

39)Ahmet Yıldız(Sağlık İdarecisi)

40)Cihan SEVİM(Sağlık İdarecisi)

41)Murat Öztürk(Muhasebeci)

42)Faruk ATAY(Mimar)

43)İbrahim Biçici(Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı)

44)Beşir YILMAZ(Vak. Gn.Müd.Başmüf.)

45)Celal Türeli(İşadamı)

46)Doç.Dr.Mehmet GÜMÜŞ(Radyoloji Uzmanı)

47) Hacı İbrahim MUTLU(Müteahhit İşadamı)

48)Muhammed Emin USLU(Serbest Muhasebeci)

49)Dr.Eyüp ÖZEREN(Tıp Doktoru)

50)Osman GÜLEÇ(E.Başmüfettiş)

51)Eren DALGIÇ(İşadamı-Endüst.Müh.)

52)Ali DERİNÖZ(Genel Cerrahi Uz.)

53)Karabekir ERCAN(Radyoloji Uz.)

54)Aslı ÇALIŞKAN(Ortadoğu Yayınc.Gn.Müd.)

55)Sadiye SEVİM (Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım)

56)Fatma AKTAŞ(Tıbbî Sekr.)

57)Yaşar TOSUN(Türkiye Diy.Vakfı Başmüfettiş)

58)Yüksel DENLİ(Ekonomi Bak. Müşaviri).

59) Ercan KÜÇÜKARSLAN (Elektronik Öğretmeni)