Kategori arşivi Uncategorized

ENTREHUBS Girişimcilik Yaz Okulu

ENTREHUBS sizleri girişimcilik becerilerinizi bir üst seviyeye çıkarmaya davet ediyor .

Aşağıdaki sorulara cevabınız “EVET” ise

• İstekleriniz ve kişisel motivasyonunuz üzerinde düşünüyor musunuz?
• Değer yaratan ve eleştirel bir şekilde geleceği hayal eden fikirler geliştiriyor musunuz?
• Projeleriniz için başkalarını harekete geçirmek mi istiyorsunuz?

Girişimcilik Yetkinliği kursumuz tam size göre!

15 Temmuz – 28 Temmuz arasında hafta içi her gün düzenlenecek etkileşimli ve eğlenceli eğitimler farklı ülkelerde çalışan ulusötesi öğrenci gruplarının yer aldığı, Erasmus+ tarafından finanse edilen ENTREHUBS projesinin bir parçası olarak planlanmaktadır.

2 haftalık kursu tamamlayanlar Karlshochschule International University (Almanya) tarafından sağlanan 5 AKTS(Avrupa Kredi Transfer Sistemi) puanı almaya hak kazanacaklardır. Ayrıca Ağustos ayı sonuna kadar değer yaratma projesiyle ilave olarak 5 AKTS (ECTS) puanı kazanma fırsatıyla birlikte toplam 10 AKTS (ECTS) daha puanı kazanabilirsiniz.

Tamamen çevrimiçi ve ücretsiz olan bu kursa bu yaz her yerden, hatta tatilinizden feragat etmeden ulaşabilirsiniz. Kursa KAYIT OLMAK İÇİN BU BAĞLANTIYI KULLANABİLİRSİNİZ !

Eğitimler ENTREHUBS proje ortakları olan Karlshochschule International University , BOSEV , Stimmuli for social change , University Of Macedonia , University Of Cyprus ve RESET ‘in uzman kadrolarınca sağlanacaktır.

Daha detaylı bilgiye erişmek için aokanyavuz@gmail.com veya yavuztezgi@gmail.com adreslerine de ulaşabilirsiniz.

MBAT4SENIORS Projemizin Sonuçları

MBAT4Seniors: COVID19 pandemisi bağlamında yaşlıların ruh sağlığını iyileştirmek için etkili bir araç olarak farkındalık temelli sanat terapisi
(MBAT4Seniors: Mindfulness Based Art Therapy as Effective Tool to Improve Mental Health of Seniors in the context of COVID19 pandemic)

Projemizin temel amacı, yaşlılarla çalışan yetişkin eğitimcilerini, COVID-19 pandemisi bağlamında 65 yaş üstü öğrenicilerin ruh sağlığını iyileştirmek amacıyla sanat terapisi ile farkındalık (MBAT) kombinasyonunun kullanımı hakkında kapsamlı metodolojik materyallerle donatmaktır. Projenin hedef grubu yetişkin eğitimcileridir. Yararlanıcılar ise 65 yaş üstü kişilerdir.

Sonuçlar:

  1. Uluslararası Derinlemesine Analiz: Bireylerin ruh sağlığını iyileştirmek için Farkındalık Temelli Sanat Terapisinin kullanımı ve etkisi.
  2. MBAT4Seniors El Kitabı
  3. MBAT4Seniors Araç Kiti
  4. MBAT4Seniors e-öğrenme web platformu ve Android/IOS mobil uygulaması

Projemizin bütün içeriklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Web sitemiz – http://mbat4seniors.com/

Platform adresimiz : https://mbat-platform.netlify.app/

Facebook hesabımız – MBAT4Seniors

YouTube Hesabımız : https://www.youtube.com/@MBAT4Seniors

EPALE Community of Practice: Mindfulness Based Art Therapy (MBAT)

VOLUME Projemizin Haber Bülteni Yayında

Gönüllülüğü bir araç olarak kullanarak gençlerin toplum düzeyinde aktif katılımını teşvik etmeyi amaçlayan VOLUME projemize ait 1. Haber Bültenine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Digitech Projemiz’in Webinar Videoları Yayınlandı

DIGITECH projemiz, COVID-19 krizi ve enerji dönüşümü bağlamında ilk ve orta dereceli okullardaki öğretmenlerin dijital ve bilgi teknolojileri yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje, özellikle sürdürülebilirlik ve enerji dönüşümüne vurgu yaparak, öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmeye ve öğrencilere tüm konu alanlarında dijital becerileri öğretme yeteneklerini artırmaya odaklanmıştır.

Projemiz süresince ortak ülkelerde yapılan pilot uygulamalara ait sonuçların özetlendiği videolara aşağıdaki bağlantıları kullanarak ulaşabilirsiniz.

Covid 19 Döneminde Kazanılan Dijital Beceriler https://youtu.be/eQWrSxgoCe0?si=6YhD_Mg9J16Dttya

Pilot 1 sonuçları için : https://www.youtube.com/watch?v=mMXs2eRVDJM

Pilot 2 sonuçları için : https://youtu.be/cziyqrJKiiI?si=EIRC-kmiE7F7XNRZ

Projemizin internet sitesine https://www.digitechtoolbox.eu/ adresinden ulaşabilirsiniz.

VOLUME e-öğrenme platformumuzu ziyaret ettiniz mi?

Gönüllülüğün ne kadar önemli olduğu ve özellikle gençler arasında eşsiz fırsatlar sağladığı bilinen bir gerçektir.
Peki bir gönüllünün hangi özelliklerinin olması gerektiğini ya da gönüllülük faaliyetlerinin nasıl daha iyi olacağı ile ilgili yeterince fikriniz var mı?
VOLUME platformu tam da bu amaçla sizler için burada. Birbirinden zengin ve etkileşimli içeriklerin yanı sıra “Tartışma Grupları” ile Avrupa’nın her yerindeki gönüllüler ile de iletişime geçebilirsiniz.

İçerikler ve çok daha fazlasına BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

Have you visited our VOLUME e-learning platform?

It is a well-known fact that volunteering is very important and provides unique opportunities, especially among young people.
But do you have enough ideas about what qualities a volunteer should have or how to improve volunteering activities?
VOLUME e-platform is here for you for this very purpose. In addition to rich and interactive content, you can also get in touch with volunteers from all over Europe through “Discussion Groups”.

You can access the units and much more FROM HERE!

Parents Engage Projemizin Sonuçları

Parents Engage projesi öğretmenlerin göçmen ve mülteci ailelerle verimli ilişkiler kurma becerilerini güçlendirmek, göçmen ve mülteci ebeveynlerin çocuklarının okullarına dahil olmalarını desteklemek, eğitimi iyileştirmek ve ilk ve orta öğretimde erken okul terkini ve dezavantajlı , göçmen veya mülteci öğrencileri desteklemek için 2 yıldır çok titiz bir şekilde çalışmalar yapmaktadır.

Bu çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkan 5 proje sonucu aşağıda listelenmektedir.

Proje Sonucu 1 :Göçmen ve Mülteci̇ Ebeveynleri̇n Okula Katılımını Sağlamak İçi̇n En İyi̇ Uygulamalar (İngilizce)

Proje Sonucu 2 : Öğretmen Eğitimi Kitapçığı

Proje Sonucu 3 : Parents Engage Uygulaması (Android)

Proje Sonucu 4 : Öğretmenlerı̇n ve Göçmen Ve Mültecı̇ Ebeveynlerı̇n Deneyı̇mlerı̇nı̇n Dı̇jı̇tal Hı̇kayeleştı̇rı̇lmesı̇

Proje Sonucu 5 : Okullarda Göçmen ve Mültecı̇ Ebeveynlerı̇n Katılımına Yönelı̇k Polı̇tı̇ka Önerı̇lerı̇ (İngilizce)

VETTER Projemizin Sonuçları

VETTER projesi, Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencileri için stajların değerlendirilmesi ve izlenmesinde devrim yaratmayı amaçlayan çığır açıcı bir girişimi temsil etmektedir.

VETTER projesi kapsamında ortaya çıkan 4 adet sonucu aşağıda listelenmektedir.

Proje Sonucu 1 : E-öğrenme Platfromu (https://e-learning.cosvitec.com/ adresine kayıt olarak ulaşılabilir)

Proje Sonucu 2 : Android Tabanlı Uygulama (Çok yakında Play-Store’dan ulaşılabilecek)

Proje Sonucu 3 : Metodolojik Kılavuz (BURADAN erişilebilir)

Proje Sonucu 4 : Vetter Ağı (BU FORMU doldurarak dahil olabilirsiniz)

Projemiz hedef kitlesi Mesleki Eğitim ve Öğretim’in bütün paydaşlarıdır. Bu sebeple, hem sizi hem de projemizin yararlı olabileceğini düşündüğünüz kişileri VETTER ağımıza katılmaya davet ediyoruz.

Daha detaylı bilgiye internet siteimiz http://projectvetter.eu/ üzerinden de ulaşabilirsiniz.

ReBreading Projemizin Sonuçları

ReBreading  projesinde, en önemli besin maddelerimizden biri olan ekmeği çevresel sürdürülebilirlik , yöresel lezzet ve israf başlıklarında inceledik.

ReBreading projemizin 2 yıllık titiz çalışması sonucu ortaya çıkan sonuçları sizlerle de paylaşmak isteriz.

Birinci proje çıktmız “Eğitim müfredatı” kapsamında oluşturulan E-kitaba BURADAN erişebilirsiniz.

İkinci proje çıktımız olan “Eğitim platformu”na https://rebreading.erasmus.site/login adresinden ulaşabilirsiniz.

Son proje çıktımız ReBreading Guidebook’a(Rehber Kitapçığı) BURADAN ulaşabilirsiniz.

İlaveten projemizin son durumu hakkında bilgi sağlayan 3. haber bültenimiz de BURADADIR.

Parents Engage Final Konferansı

PARENTS ENGAGE’in Uluslararası Çalıştayı

Avrupa’daki okullar ile göçmen ve mülteci ebeveynler arasında köprüler kurmak başlıklı uluslararası bir çalıştay, projenin çıktıları ve genel ilerleyişi hakkında daha fazla farkındalık yaratmanın yanı sıra ulusal ve AB düzeyindeki politika yapıcıların ilgisini çekmek amacıyla Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecektir. Bu son etkinliğin işlevi, projenin tüm entelektüel çıktılarını daha geniş bir kitleye yaymak ve özellikle okullara, öğretmenlere, STK’lara, yaygın eğitimcilere, ilgili ebeveynlere ve potansiyel paydaşlara PARENTS ENGAGE girişiminin varlığı ve sonuçları hakkında bilgi vermektir. Özel bir oturumda, öğretmenlere yönelik çevrimiçi PARENTS ENGAGE materyallerinin küçük ölçekli pilot aşamasının sonuçları, çıkarılan dersler ve ileriye yönelik politika önerileri ele alınacaktır. Ayrıca, hedef gruplar olan öğretmen ve ebeveynlerin ihtiyaçları ve öğrenme fırsatları ile birlikte projenin tamamlanmasının ardından PARENTS ENGAGE’in sürdürülebilir kılınmasına yönelik planlar da tartışılacaktır. Son olarak etkinlik, inovasyon, eğitim ve ebeveynlerin okul yaşamına katılımı üzerine derinlemesine bir tartışmayı teşvik etmeye çalışacaktır.

Bu bağlantıda kayıt olmak ve bize katılmak için kayıt formunu bulacaksınız: https://forms.gle/uc6RJp2mhSBAekdq5

Gündem

13:00-13:30: Kayıt ve karşılama
13:30-14:00:Parents Engage projesine giriş
14:00-15:00: Profesör Miquel Essomba’nın okulda göçmen ailelerle çalışma konulu açılış konuşması ve soru-cevap
15:00-15:30: Kahve molası
15:30-17:00: Okulda göçmen ailelerle çalışma üzerine interaktif oturum

SafeSense+ Eğitim Platformumuz Hazır

“Yeşil Çalışma Ortamlarında İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitim kursumuzun başladığını duyurmaktan gurur duyarız.

SAFESENS+ projesi Etkileşimli Çevrimiçi Öğrenme Ortamı, Müfredat ve Araç Seti hazır! Herkes ürünlerimizi test etmeye ve onları daha da iyi hale getirmemize yardımcı olmaya davetlidir.

Eğitim, farklı oyunlar, sınavlar, videolar ve diğer kaynaklar aracılığıyla belirli beceriler ve bilgiler kazanmanıza yardımcı olacak 8 modül ve çok sayıda araçtan oluşmaktadır:

  • Yeşil ve dijital işlerle ilgili mesleki risk değerlendirmesi. Yeşil ve dijital dönüşüm için mesleki kültürün artırılması
  • Çalışanların farkındalığını artırmak ve yaralanmaları, kazaları veya ramak kala olayları bildirmek için kolay erişim sağlamak amacıyla dijital teknolojilerin kullanıldığı Güvenlik Olayı Raporlama
  • İSG ve Çevre Sağlığı ve Güvenliği (ÇSG) Yönetim Yazılımlarında Dijitalleşme
  • İşyerlerinde ergonomi uygulamalarının dijital platformlar üzerinden kural ve düzenlemeleri
  • İş güvenliği ve sağlığı bağlamında yeşil çalışma ortamları ve bu alandaki diğer önemli konular.

Eğitim İngilizce ve (belirli bölümlerde) Bulgarca, Yunanca, İtalyanca, İspanyolca ve Türkçe dillerinde mevcuttur.

Eğitime https://e-learning.safesenseplus.eu/ adresinden ücretsiz olarak erişilebilirsiniz. Sertifika talebiniz olursa kayıt olmanız gerekmektedir.(Kayıt rehberine BURADAN ulaşabilirsiniz.) Aldığınız her modül için katılım Sertifikası ve tüm modülleri tamamlayıp final sınavını geçmeniz durumunda Başarı Sertifikası hakkınız vardır. (yalnızca İngilizce olarak mevcuttur).

SAFESENS+ dünyasında keyifli bir yolculuk geçirmenizi dileriz.