Digitech Projesi

DIGITECH projesi, COVID-19 krizi ve enerji dönüşümü bağlamında ilk ve orta dereceli okullardaki öğretmenlerin dijital ve bilgi teknolojileri yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan bir Erasmus+ projesidir. Proje, özellikle sürdürülebilirlik ve enerji dönüşümüne vurgu yaparak, öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmeye ve öğrencilere tüm konu alanlarında dijital becerileri öğretme yeteneklerini artırmaya odaklanmaktadır. Proje, öğretmenleri pandemi sonrasında dijital araçlarla çalışacak şekilde eğitmeyi ve dijital eğitim araçlarını daha sürdürülebilir, geleceğe dönük ve pandemiye dayanıklı hale getirmek için iyileştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje iki yıl sürecek ve dijital platformlar ve düzenli ortak toplantıları aracılığıyla bilgi alışverişini ve dijital öğretim yöntemlerinin birlikte oluşturulmasını içerecektir.

Proje, öğretmen ve öğrencilerin öğretimlerini Endüstri ve Dijitalleşme 4.0’ın ihtiyaçlarına nasıl uyarlayacaklarını ve mevcut dijital araçları en iyi şekilde nasıl kullanacaklarını öğrenmeleriyle sonuçlanacaktır. Geliştirilen araç kutusunun içeriği, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin dijital becerilerini en iyi şekilde teşvik edecek şekilde geliştirilecek ve öğrenilen dersler dört katılımcı AB üye ülkesinde yaygınlaştırılacaktır.
Daha fazla ayrıntı için lütfen The Digitech Toolbox‘a tıklayınız.

The DIGITECH project is an Erasmus+ project aimed at developing digital and information technological competences for teachers in primary and secondary schools in the context of the COVID-19 crisis and the energy transition. The project focuses on improving teachers’ digital skills and increasing their ability to teach students digital skills in all subject areas, with a particular emphasis on sustainability and energy transition. The project aims to train teachers to work with digital tools after the pandemic and to improve and strengthen digital educational tools to make them more sustainable, future-proof, and pandemic-proof. The project will last for two years and involve the exchange of knowledge and co-creation of digital teaching methods through digital platforms and regular partner meetings. The project will result in teachers and students having learned how to adapt their teaching to the needs of Industry and Digitalization 4.0 and optimal use of digital tools available. The content of the developed toolbox will have been improved to optimally stimulate the digital skills of both teachers and students, and the lessons learned will be disseminated in the four participating EU member states.
Please click The Digitech Toolbox for more details .