Vakıf Kurucularının İsim ve Meslekleri

Opr.Dr.Sadi KAYA (Göğüs Cerrahı)

Prof.Dr.Mustafa ÖZTÜRK (Çene Cerrahı)

Opr.Dr.Süleyman GÖKDUMAN (Genel Cerrah)

Dr.Eyüp ÖZEREN (Tıp Doktoru)

Osman GÜLEÇ (E.Başmüfettiş)