TOOLS4BRAIN

TOOLS4BRAIN projesi.

T4B projesi ortakları Portekiz’de beyin hasarı olan kişilerin gayri resmi bakıcıları için geliştirdiği uygulamaya son şeklini veriyor.

T4B projesi Üçüncü toplantısı Cascais (Portekiz)’de gerçekleştirildi ve Portekiz, İspanya ve Türkiye’den katılımcı ülke temsilcileri toplantıda yer aldı.
 

Cep telefonları ve tabletler için ücretsiz bir uygulama geliştirmeyi ve Edinilmiş Beyin Hasarına sahip Avrupalı ailelerin aile üyelerinin bakımı için bir kaynak ve rehber geliştirmeyi amaçlayan “TOOLS4BRAIN” projesi Kasım 2017’de  Erasmus + programı kapsamında Avrupa Birliğ’nce desteklenmeye değer bulunmuştu.

Cascais (Portekiz)’da düzenlenen projenin 3. Toplantısında BOSEV #Tools4Brain proje mobil uygulamasının son şeklinin verilmesinde Avrupalı ortaklarıya fikir alış-verişinde bulurken, vakıf temsilcileri Cihan SEVİM, Sadiye SEVİM ve Ercan KÜÇÜKARSLAN’ın katılımıyla birlikte Ekim ayında Ankara’da düzenlenecek Çoklayıcı Etkinliği’ne dair planlamalara da son şeklini verdi.

Toplantı NeuroRehabilitation Service (NeuroRHB) of Vithas Nisa Hastaneleri, Protekizli STK NOVAMENTE (Associacao de Apoio aos Traumatizados Cranio Encefalicos e Suas Familias) ve Türk Vakıf Büyük Ortadoğu Saglik Ve Egitim Vakfi (BOSEV) ‘den katılımcıları bir araya getirdi.

Erasmus + programı kapsamında Avrupa Birliğ’nce desteklenen TOOLS4BRAIN  projesi ile geliştirilecek uygulamanın İngilizce, İspanyolca, Portekizce yanında Türkçe olarak da kullanıcıların beğenisine sunulması sağlandı. Uygulama Ekim ayında Valencia, Cascais ve Ankara’da düzenlenecek Çoklayıcı Etkinliklerde eş zamanlı olarak kullanıma sunulacak. Tüm katılımcıları Vakfımızca 10 Ekim’de düzenlenecek Çoklayıcı Etkinliğe davet etmekten kıvanç duymaktayız.

Bu son toplantıda, projeye katılan ortak kurum temsilcileri Portekizli nörolojik rehabilitasyon merkezini ziyaret etme ve beyin hasarının tedavisine yönelik uygulamaları yerinde görme fırsatı buldu.


Edinilen Beyin Hasarı (ABI), beyinde aniden oluşan bir yaralanmadır. Buna neden olan başlıca nedenler vasküler beyin kazaları (inme gibi), travmatik beyin yaralanmaları (trafik kazaları, düşmeler, kazalar veya saldırılar nedeniyle) ve tümörler, anoksiler veya enfeksiyonlardır. ABI nedeniyle yılda 100.000’den fazla kişiye ani engellilik durumuyla karşı karşıya kalmaktadır.

Beyinde görülecek bir yaralanma sonrası, sonuçlar beyinde bireye göre değişen; fiziksel, bilişsel, iletişim sorunları, duyusal, duygusal ve kişilik değişikliklerine neden olabilmektedir.

Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı, Sağlık, Eğitim ve Ekonomi alanlarında hizmet vermek, araştırma projelerini ve faaliyetlerini desteklemek üzere kurulmuştur, kültürel dayanışma ve kalkınma için çalışmalar yürütmekte olup, bu konuda yabancı bilimsel, sağlık, eğitim, ekonomik ve kültürel gelişmelere önem vermektedir. Her alanda ve eğitim seviyesinde açılımlarını sürdürmekte, 2009 yılından bu zamana dek 7 den 70’e her yaştan insanlar için maddi ve manevi fırsatlar sunmaya devam etmektedir.

Vakıf yönetim kurulu, gönüllü olarak çalışmalarda yer alan 50 daimi üye olmak üzere 5 gönüllü üyeden oluşmaktadır. Vakıf yönetim kurulu çoğunlukla sağlık alanındaki zengin deneyimlere sahip; yerli ve yurtdışı sağlıktaki gelişmeleri takip eden üyelerden oluşmaktadır.

Modern tıbbın gerektirdiği her türlü donanım ve teçhizatın maliyetine bakılmaksızın toplumun yararına kullanılması, eğitim alanında her türlü sağlık hizmeti tesisinin kurulması; Özel Ortadoğu Hastanesi başta olmak üzere birçok tıp merkezi ve kliniklte TOOOLS4BRAIN projesi çalışma alanında bulunan ihtiyaç sahibi bireylerin ihtiyacına yönelik, modern tıbbın gereği rehabilitasyon hizmetlerini son teknolojiye sahip ekipman ve uzman kadrosuyla sunmaktadır.

Ulusal projelerde gösterilen başarıdan sonra, uluslararası arenada da çalışmalarına devam etmektedir. Sağlık sektörüne yönelik çözümlerin tartışılması ve tespiti noktasında Avrupa çapında yapılanmaların faydasına inanmaktadır. BOSEV ayrıca, Ankara’nın yeterince gelişmemiş kesimlerindeki tüm yaştan başarılı insanlara eğitim ve mali destek sağlamak için çalışmaktadır. Büyük Orta Doğu Sağlık ve Eğitim Vakfı BOSEV Ankara’da kurulmuş sağlık merkezleri, hastaneleri ve klinikleriyle hizmet veren şemsiye kuruluştur. BOSEV, Türkiye’deki politika yapıcılara yayınlar yoluyla katkıda bulunmaktır. Yerel eğitim ve sağlık temelli projelerde kazanılan deneyimlerini AB projeleri ile Avrupa’ya aktarmayı sürdürmektedir.

Avrupa Birliği tarafından Kasım 2017’de “Erasmus + programı kapsamında finanse edilmiş Avrupa’daki beyin hasarı olan hastaların resmi ve gayri resmi bakıcıları için özenle hazırlanmış eğitim ve politika kaynağı sağlanmasını hedeflemiş bir projedir.

Yenilik ve İyi Uygulamalar başlığı altında Değişim İçin İşbirliği | Yetişkin Eğitimi için stratejik ortaklık projesidir. Farklı dillerde, Kazanılmış Beyin Hasarı olan kişilerin bakımı için bir uygulama ve iyi uygulamaların yer aldığı bir el kitabı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje ortakları

Bu projeyi oluşturan ortaklar, bir beyin hasarına maruz kalmış bireylerin bakıcılarının zorlu bir bakım deneyimi öncesinde özel bir eğitime sahip olmaları için çalışacaktır:

NISA

Nisa Hastaneleri Nörorehabilitasyon Merkezi (NeuroRHB), beyin hasarı veya diğer nörolojik rahatsızlıkları olan hastaları tedavi eder ve bakım hizmetlerini sağlar. NeuroRHB’nin amacı, en son bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birleştirilmiş kişiye özel tedaviyi uzmanlaşmış, özel ve çapraz disipliner bir nörolojik rehabilitasyonu sağlamaktır. NeuroRHB 1999 yılının sonunda Hastane NISA Valencia al Mar’da (Valencia) kuruldu. Valensiya Bölgesi’nde beyin hasarı için ilk merkezdir ve edinilmiş beyin hasarı olan yerleşik hastaları kabul etmek için İspanya’da kurulan ilk hastanelerden biri olarak yerini almıştır. Bugünlerde NeuroRHB’nin İspanya’da farklı yerlerde 4 ek hastanesi bulunmaktadır. Nörorehabilitasyonda yeni teknolojilerin ve yenilikçi kavramların kullanımı, bilimsel araştırmaya yönelik bir mesleki öncelik, Nörorehabilitasyon Birimini beyin hasarı bakımının ön saflarına yer almasını hedeflemektedir.

Nisa Hastaneleri Nörorehabilitasyon Merkezi, beyin hasarı olan hastalara verilen bakımın kalitesini artırmak için yeni teknolojilerin uygulanmasına yönelik araştırma yapan özel bir ekibe sahiptir. Araştırma grubu şu anda aşağıdaki alanlarda araştırma yapmaktadır:

 • Motor ve bilişsel rehabilitasyon için sanal gerçeklik
 • ICT kullanarak tele rehabilitasyon
 • Klinik ve genetik tedavi yöntemleri
 • Yapısal ve fonksiyonel nörogörüntüleme.

Araştırma grubunun araştırma faaliyetleri ulusal ve uluslararası konferanslara katılmayı, bilimsel dergilerde araştırma makaleleri yayınlamayı, klinik çalışmalarda işbirliği yapmayı, Ar-Ge projelerini yürütmeyi ve doktora tezleri ile doktora öğrencilerine yardımcı olmak için üniversitelerle işbirliği yapmayı içermektedir.

Ayrıca, 2014 yılında Nisa Hastaneleri Nörorehabilitasyon Merkezi beyin yaralanması olan hastaların bakımı ile ilgili tavisye ve ipuçları ile bir Uygulama geliştirdi. Uygulamanın amacı inme, travmatik beyin hasarı, beyin tümörü, vejetatif durum ya da minimal bilinçli bir durum ya da Alzheimer, Lou Gehrig hastalığı (ALS), Parkinson hastalığı, demans, Huntington hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkları olan insanlar için tüm yaşam alanlarını iyileştirmektir.

FEDACE

FEDACE 1995 yılında, beyin hasarı olan hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarını destekleme amacı ile doğmuştur. Dernek, 4.921’i Beyin yaralanması ile yaşayan insanlar olmak üzere 9.270 sivil toplum iştirakini temsil etmektedir. Kurulduğu günden bu yana derneğimiz, ABI (Acquired Brain Injury – Edinilen Beyin Hasarı) farkındalığı, önlenmesi ve ABI ailelerinin ve akrabalarının insan hakları mücadelesinde çalışmaktadır. FEDACE, ABI ile yaşayan bireylerin topluma entegrasyonunu kolaylaştırmak, bu amaçla temsil ve tanıtım faaliyetlerini desteklemek ve rehabilitasyon programlarına yönelik ailele ve kamu iştirakini teşvik etmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. FEDACE, 1991 yılında diğer uluslararası ABI Dernekleri ile birlikte Beyin Yaralılar ve Aileleri Avrupa Konfederasyonu (BIF – Brain Injured and Families) ‘nun kurucu üyelerinden biri olmuştur: Beyin hasarı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir sivil toplum örgütü olarak beyin hasarı olan kişilerin ve ailelerinin ulusal dernekleri arasındaki koordinasyon ve işbirliği eşliğinde Ortak bir Avrupa platformu oluşturmayı hedeflemektedir. BIF, 18 Avrupa ülkesinden üye derneklerden oluşmaktadır ve Avrupa Engellilik Forumu (European Disability Forum)’nun tam üyesidir. FEDACE’nin ana faaliyetleri:

 • Yardım hattı (danışmanlık)
 • Psikolojik destek
 • Sosyal Hizmetler
 • Rehabilitasyon merkezleri
 • Toplum rehabilitasyonu ve desteği
 • Bilinçlendirme kampanyaları
 • Rehabilitasyon alanında deneyim / uygulama paylaşımı
 • Bakım / rehabilitasyon sistemi düzenlenmeleri
 • Araştırma

FEDACE, Kasım 2011’de İspanyol kamu hizmeti kuruluşu olarak ilan edilmiştir.

NOVAMENTE

TRAVMATİK BEYİN YARALANMASININ (ve diğer ABI, Acquired Brain Injury – Edinilen Beyin Hasarı) MAĞDURLARI ve AİLELERİNİ, BAKICILARINI DESTEKLEYEN ULUSAL FEDERASYON. 2 alanda çalışmaktadır: 1) ABI’li birey ailesinin sorunları için daha geniş ve en iyi çözümleri sağlamak için savunuculuk, diyalog ve ağlar oluşturmak; 2) birkaç doğrudan hizmet vermekteyiz: ilk ve daha büyük olanı, hastanede beyin yaralanmasından hemen sonra başlmaktadır, ailelere bilgi, psikolojik destek, yasal destek sağlanması, sonrasında ABI’li kişinin evine yerleştirilmesi ve yeni hayatını en iyi şartlarda (bir iş ya da başka bir uygun aktivite) idamesini temin etmektedir. Bu sürekli destek hizmetlerine yönelik bize yardım etmek için ülke çapında yüzlerce çözüm ortağımız bulunmaktadır ve tüm ailelere koşulsuz destek sağlanmaktadır. Mevcutta, sürekli olarak 600 aileye yardım ediyoruz; ilaveten, yıllık rapor bildirimi ve gayri resmi bakıcılar için çeşitli tematik uygulamalı eğitimler sunuyoruz ve en son olarak, özgüvenlerini, yeni yaşam hedeflerini, yeni sosyal arkadaşlarını vs. belirlemede ABI mağdurlarını bir araya getiren gruplar oluşturuyoruz.

BOSEV

Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı, Sağlık, Eğitim ve Ekonomi alanlarında hizmet vermek, araştırma projelerini ve faaliyetlerini desteklemek üzere kurulmuştur, kültürel dayanışma ve kalkınma için çalışmalar yürütmekte olup, bu konuda yabancı bilimsel, sağlık, eğitim, ekonomik ve kültürel gelişmelere önem vermektedir. Her alanda ve eğitim seviyesinde açılımlarını sürdürmekte, 2009 yılından bu zamana dek 7 den 70’e her yaştan insanlar için maddi ve manevi fırsatlar sunmaya devam etmektedir. Aşağıdaki konu başlıklarında da eğitim içeriği sunmaktadır:

 • Sağlık Kuruluşları için Yönetim Sertifika Programı,
 • Hemşirelikte Yönetici Gelişim Sertifika Programı,
 • Eğitim Yönetiminde Hemşirelik Eğitim Uzmanlığı Programı,

Vakıf yönetim kurulu, gönüllü olarak çalışmalarda yer alan 50 daimi üye olmak üzere 5 gönüllü üyeden oluşmaktadır. Vakıf yönetim kurulu çoğunlukla sağlık alanındaki zengin deneyimlere sahip; yerli ve yurtdışı sağlıktaki gelişmeleri takip eden üyelerden oluşmaktadır.

Modern tıbbın gerektirdiği her türlü ekipman ve teçhizatın maliyetine bakılmaksızın toplumun yararına kullanılması, eğitim alanında her türlü sağlık hizmeti tesisinin kurulması; Halihazırda tesislerin içinde, her dilde ve branşlarda kütüphaneler, derslikler, okuma odaları, açık kurslar, seminerler, sempozyumlar, derslerin sunulması amacı ile kurulmuş, bugüne kadar çoğunu başarıyla yerine getirmiş, ancak daha iyisini yapabilmeye yönelik motivasyonundan hiç bir şey kaybetmemiştir.

BOSEV çatısı altındaki sağlık sektörünün en eski destekçileri, dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere, özellikle tıp merkezleri şimdiye kadar çok geniş bir alanda hizmet sunmuş, özellikle sağlık sektöründe ve sosyal alanda verilen eğitimler, evde bakım hizmetlerindeki iyi uygulamalar başarıyla gerçekleştirmiştir.

Yeni hizmet binasının eğitim merkezinde Sağlık sektöründeki üniversite öğrencileri başta eğitim içerikli olmak üzere kesintisiz eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Bu eğitimler genellikle vakıf kurucusu olan çoğunluğu sağlık sektörünün öncü bilim adamlarınca verilmektedir.

Kadın kolları koordinasyonunda, kadın katılımcılar için müzik, seminerler, kişisel gelişim kursları düzenlenmektedir. Çoğunlukla bu kurslar ev hanımları, sağlık sektöründeki öncü kadın çalışan katılımcılar tarafından ilgi görmektedir.

Ulusal projelerde gösterilen başarıdan sonra, uluslararası arenada da çalışmalarına devam etmektedir. Sağlık sektörüne yönelik çözümlerin tartışılması ve tespiti noktasında Avrupa çapında yapılanmalrın faydasına inanmaktadır. BOSEV ayrıca, Ankara’nın yeterince gelişmemiş kesimlerindeki tüm yaştan başarılı insanlara eğitim ve mali destek sağlamak için çalışmaktadır. Büyük Orta Doğu Sağlık ve Eğitim Vakfı BOSEV her ay üniversitede okuyan 30 gence burs vermektedir.

BOSEV, kırsal kesim nüfusu için ücretsiz sağlık tarama hizmetleri sunmaktadır. BOSEV’in düşük gelirli nüfusu da çok sayıda indirim uygulamaktadır. BOSEV aynı zamanda sağlık ve hijyen konularında tüm Ankara genelinde kişisel gelişim eğitimlerine ek hizmetler sunmaktadır.  BOSEV Ankara’da kurulu sağlık merkezleri, hastaneleri ve klinikleriyle hizmet veren şemsiye kuruluştur. Ayrıca stajyerler için profesyonel gelişim kursları sunmaktadır. BOSEV, Türkiye’deki politika yapıcılara yayınlar yoluyla katkıda katkıda bulunmaktır. Yerel eğitim ve sağlık temelli projelerde kazanılan deneyimlerini AB projeleri ile Avrupa’ya aktarmayı amaçlamaktadır.

İspanya basınında TOOLS4BRAIN Projesi

https://www.neurorhb.com/blog-dano-cerebral/las-familias-europeas-dano-cerebral-contaran-una-app-gracias-tools4brain/

http://www.castelloninformacion.com/salut-cerebro-vithas-nisa/

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/8730771/11/17/El-proyecto-europeo-TOOLS4BRAIN-desarrollara-una-aplicacion-para-el-cuidado-de-personas-con-dano-cerebral.html

http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-proyecto-europeo-tools4brain-desarrollara-aplicacion-cuidado-personas-dano-cerebral-20171108131018.html

http://www.hoycomentamos.com/la-app-dano-cerebral-hospitales-vithas-nisa-finalista-los-ii-premios-salud-digital/

http://www.tecnobility.com/noticia/una-aplicaci%C3%B3n-para-ayudar-los-cuidadores-de-personas-con-da%C3%B1o-cerebral

http://www.lasprovincias.es/agencias/valencia/201711/08/manual-ayudaran-cuidado-afectados-1080809.html

https://appsmedicina.com/es/noticias/detalle_noticia.php?id=2175