WOMIN Projesi açılış toplantısı ile çalışmalarına tüm hızıyla başladı.

WOMIN Projesi 24, 25 ve 26 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen açılış toplantısı ile çalışmalarına tüm hızıyla başladı.

Erasmus + Projesi WOMIN, 24, 25 ve 26 Şubat 2021 tarihlerinde, İngiltere, Hollanda, Romanya, Litvanya ve Türkiye’den altı ortakla çevrimiçi olarak başlangıç toplantısını gerçekleştirdi. Bu üç gün boyunca WOMIN projesi ortakları, projenin yönetimi ve aynı zamanda iki değişik fikri çıktının uygulanmasıyla ilgili çeşitli konuları tartışma fırsatı buldu. Projenin yönetimi ile ilgili çeşitli beklenti ve düzenlemelerin yanı sıra, iki değişik fikri çıktının görev dağılımları, yapılacak çalışmaların detayları toplantının ağırlıklı içeriğini oluşturdu.

AB’de KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ve WOMIN Projesinin KADIN GİRİŞİMCİLİĞİne KATKISI

AB Komisyonu “İşgücü piyasasında kadınların durumu” başlıklı çalışmasında: Daha fazla yarı zamanlı çalışan kadınlara daha az ücret ödendiğini ve çoğu zaman özel ev ve bakım sorumluluklarının çoğunu yerine getirmekle vakit harcadıklarını paylaşmaktadır.

Mevcut sosyo-ekonomik durumları, yeni iş olanakları ve ekonomiyi canlandırmak için işgücü piyasasının aktif girişimlerini desteklemenin etkili bir yolu olarak girişimciliğin geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yapmaktadır. İstihdam alanındaki Avrupa stratejileri, istihdam politikasında ve işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynadığı için girişimciliğin önemini vurgulamaktadır.

Projenin birincil hedef grubu, girişimcilik ve dijital becerileri geliştirmek için eğitim verme konusunda çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayan 24 eğitimci ve eğitmenden oluşmaktadır. 240 kadından oluşan ikincil hedef grup, düşük vasıflı ve işgücü piyasasından en uzak olanlardır. Proje onlara yeni kazanılan dijital ve girişimcilik becerileri ve yetkinlikleri sağlayacaktır.

Son zamanlarda, tüm işletmeler, evde (çevrimiçi) çalışmak zorunda kalan dezavantajlı kadın gruplarına beceri açıklarını kapatamadıkları için iş faaliyetlerini kapatmak zorunda kaldılar. Temel sanal iletişim programlarını (skype, zoom) nasıl kullanacaklarını bilmediklerinden veya bu mevcut durumda gerekli, geleceğin gerekliliği dijital dünya yaşam koşullarına uyum sağlayamadıkları, e-posta kullanımına aşina olamadıkları için mevcut durumda eski aktifliklerini yitirdiler.

AB genelinde, kadınların yetersiz istihdam edildiği ve / veya düşük özgüvene, düşük becerilere ve yetkinliklere sahip olduğu ciddi bir cinsiyet eşitsizliği WOMIN projesinin yapılandırılmasını gerekli kılmıştır.

Proje Künyesi:

Women are In (WOMIN) : Skills and Competences for Work and Entrepreneurship (WOMIN)

Kadınlar İşbaşında: İş ve Girişimcilik Becerileri ve Yetkinlikleri

2020-1-UK01-KA204-078986

Ortaklar

WSX ENTERPRISE LIMITED, Fareham, UK                                                

Stichting Kenniscentrum Pro Work, Burgh-Haamstede, NL                             

Make A Dream Publishing Limited, Plymouth, UK                                         

Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina,Suceava           

VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras, Siauliai,LT          

BOSEV                      

WOMIN projesi, Erasmus+ Programı Ana Eylem2 Stratejik Ortaklıklar Yetişkin eğitimi projeleri kapsamında desteklenmektedir ve eğitimcilerin girişimcilik eğitim becerilerini ve yetkinliklerini geliştirerek kadınların evlerini terk etmek zorunda kalmadan işgücü piyasasına katılımını artırmayı hedeflemektedir. Proje bu amaçla birbirinden seçkin 2 değişik fikri çıktıyı kullanıma sunmayı taahhüt etmektedir.

1 nolu ÇIKTI – WOMIN Eğitimciler ve Eğitmenler İçin Girişimcilik Eğitim Programı

2 nolu ÇIKTI – Dijital Araç Seti ve Web Seminerleri

FB sayfası        : https://www.facebook.com/wominprojecteu (@wominprojecteu)

Web sayfası    : www.womineu.com

Avrupa Komisyonu’nun bu yayının üretimi için verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından Komisyon sorumlu tutulamaz.