Parents Engage Projemizin Sonuçları

Parents Engage Projemizin Sonuçları

Parents Engage projesi öğretmenlerin göçmen ve mülteci ailelerle verimli ilişkiler kurma becerilerini güçlendirmek, göçmen ve mülteci ebeveynlerin çocuklarının okullarına dahil olmalarını desteklemek, eğitimi iyileştirmek ve ilk ve orta öğretimde erken okul terkini ve dezavantajlı , göçmen veya mülteci öğrencileri desteklemek için 2 yıldır çok titiz bir şekilde çalışmalar yapmaktadır.

Bu çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkan 5 proje sonucu aşağıda listelenmektedir.

Proje Sonucu 1 :Göçmen ve Mülteci̇ Ebeveynleri̇n Okula Katılımını Sağlamak İçi̇n En İyi̇ Uygulamalar (İngilizce)

Proje Sonucu 2 : Öğretmen Eğitimi Kitapçığı

Proje Sonucu 3 : Parents Engage Uygulaması (Android)

Proje Sonucu 4 : Öğretmenlerı̇n ve Göçmen Ve Mültecı̇ Ebeveynlerı̇n Deneyı̇mlerı̇nı̇n Dı̇jı̇tal Hı̇kayeleştı̇rı̇lmesı̇

Proje Sonucu 5 : Okullarda Göçmen ve Mültecı̇ Ebeveynlerı̇n Katılımına Yönelı̇k Polı̇tı̇ka Önerı̇lerı̇ (İngilizce)

Bir cevap yazın